DUO² – Vi sänker bränsleförbrukningen med upp till 20% per transporterad enhet last

Just nu så är det två stycken försök som pågår parallellt (juli 2018).

Först igång var ”DUO-trailer” som består av en dragbil och dubbeltrailer (ca:32 meter). Denna kombination går sträckan Göteborg-Malmö via E6 och anslutning till Schenkers terminaler i Göteborg och Malmö. Försöket har pågått sedan februari 2012 och ekipaget har rullat ca:40000 mil som DUO-trailer (juli 2018). Vår dubbeltrailer ger fördubblad mängd transporterat gods jämfört med en europeisk dragbil med enkeltrailer, se bild nedan.

Det senare försöket ”DUO-kärra” består av en lastbil med två stycken kärror (27,3 meter). DUO-kärra projektet drog igång 23 mars 2015. Denna kombination körde under den första tiden enkelresor på natten som DUO-kärra och distribution på dagen (endast bil och en kärra). Enkelresorna på natten gav ca: 5000 mil som DUO-kärra innan fas två av projektet påbörjas i augusti 2018 på annan ort.

Länk till Volvos HCT-sida