DUO2-projektet.

Projektet DUO2 inleddes i februari 2012 och består av de två försöken "DUO-trailer" och "DUO-kärra" som består av fyra fältförsökfordon. Projektet har ett tillstånd för teknisk provning, vilket gör det möjligt att testa längre och tyngre kombinationer av lastbilar.

varv runt jorden
sträckor till månen
2022
START
1
km totalt

Det bättre alternativet.

Varför DUO2?

Långa lösningar
Säkrare
Mer miljövänlig
Färre förare, fler transporterade varor

Effektivitet och hållbarhet

Det första försöket var "DUO-trailer" som består av en dragbil, en påhängsvagn, en dolly och en påhängsvagn. Denna kombination kör mellan Göteborg och Malmö på motorvägen E6 och på anslutningsvägar till Schenkers terminaler i Göteborg, Halmstad och Malmö. Försöket har pågått sedan februari 2012 och har efter tio år kört ungefär 1 400 000 km (mars 2022). DUO-trailern har dubbelt så mycket last jämfört med en europeisk traktor med enkelvagn. Minskad bränsleförbrukning, minskade koldioxidutsläpp, färre förare och fordon är andra aspekter som också gör DUO-trailer fördelaktig, se bild nedan.

Det andra och senare testet, "DUO-kärra", inleddes den 23 mars 2015 och består av en lastbil med två kärror. Hela kombinationen är 27,3 meter och började köra enkelresor på natten som DUO-kärra och användes för distribution på dagen. Enkelresorna på natten som DUO-kärra gav cirka 52 000 kilometer. Fas två av testet inleddes i september 2018 på Kinnarps AB där kombinationen har kört 700 000 km i mars 2022.

Om man skulle jämföra olika kombinationer med samma mängd gods som ska transporteras skulle miljöpåverkan se olika ut beroende på kombinationen. Nedan följer ett exempel där olika kombinationer transporterar 200 pallar med en vikt på 600 kg per pall. Rutten går från Malmö till Göteborg.

Lagarbete.

Våra samarbetspartners

______________________________________________________________________________

CLOSER, VINNOVA, FOMA, Goodyear, JLT Mobile Computers, JOST, Kinnarps, Parator, PNO, SKAB, SSAB, Schenker, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Transportstyrelsen, VBG, Volvo, WABCO, AFRY.

Säg hej.

Vi arbetar ständigt med att informera om DUO2-projektet. Kontakta oss gärna om du har frågor! 

DUO2

0