Ny föreskrift för Duo-trailern!

Duo-Trailerekipaget med en längd på totalt 32 meter och en bruttovikt på 80 ton rullar från den 15 december på vägarna mellan Malmö och Göteborg, med en ny Volvo FH16 dragbil och ny föreskrift som ger tillstånd att köra även på dagtid.

I oktober gav Transportstyrelsen klartecken för en köra på en förnyad föreskrift som ger Duo-Trailern tillstånd att fortsätta köra på sträckan Malmö – Göteborg. Duo-Trailer är ett av de två testförsök på längre fordon som drivs inom Duo2-projektet och körs i ordinarie linjetrafik. En välkommen nyhet i den nya förskriften är att ekipaget får köra dygnets alla timmar till skillnad från tidigare då tillståndet endast gällde nattetid (TSFS 2015:57).