Pictures DUO-trailer

Pictures DUO-CAT

DUO² – We decrease the fuel consumption with up to 20% per transported unit of load

Right now, there are two separate tests going on in parallel (July 2019).

The first running project was “DUO-trailer”, which consists of a tractor with double trailers (about 32 m). This combination is driving between Gothenburg and Malmö on the highway, E6, and on connecting roads to Schenker’s terminals in Gothenburg and Malmö. The test has been ongoing since 2012 and the combination has traveled about 410 000 km as the DUO-trailer (July 2019). DUO-trailer has double amount of load compared to a European tractor with a singletrailer, see picture below.

The second and later test, “DUO-CAT”, consists of a truck with two CATs (27,3 m). The DUO-CAT project started in March 23rd 2015. This combination drove at the first phase single trips on the night as DUO-CAT and distribution during the day (truck and one CAT). The single trips at night as DUO-CAT, gave about 52 000 km. This was before phase two started in September 2018 at Kinnarps AB. The combination has driven about 90 000 km at the second location (2019).

If you were to compare different combinations with the same amount of cargo to be transported, the environmental impact would look different depending on the combination. Below is an example where different combinations carry 200 pallets with a weight of 600 kg per pallet. The route goes from Malmö to Gothenburg. 


Movies

Drone footage of swap body shunting with the DUO-CAT combination. A Volvo Trucks High Capacity Transport test in cooperation with Kinnarps AB.

 

Swedish HCT DUO-trailer combination performance testing at Volvo Hällered test facility 2014. The combination is 32m long and has a maximum gross weight of 80ton. It is normally operating between Gothenburg and Malmö in southern Sweden.

 

HCT-day in 2017. Different combinations from different angles.

 

Swedish HCT ETT (on more pile) combination performance testing at Volvo Hällered test facility 2013. The combination is 30m long and has a maximum gross weight of 90ton. It is normally operating between Piteå och Överkalix in northern Sweden.

Filmer

Drönarfilm med byte av växelflak hos DUO-kärran. Ett Volvo Trucks High Capacity Transport test i samarbete med Kinnarps AB.

 

DUO-trailer kombinationen utför prestandatester på Volvo Hällered testanläggning 2014.Kombinationen är 32m lång och har max totalvikt på 80 ton. Vanligtvis körs kombinationen mellan Göteborg och Malmö i södra Sverige.

 

HCT-dagen år 2017. Olika kombinationer från olika vyer.

 

Svenska HCT ETT (en trave till) kombinationen utför prestandatester på Volvo Hällered testanläggning 2013. Kombinationen är 30 m lång och har en max totalvikt på 90 ton. Vanligtvis körs kombinationen mellan Piteå och Överkalix i norra Sverige.

Bilder DUO-Trailer

DUO² – Vi sänker bränsleförbrukningen med upp till 20% per transporterad enhet last

Just nu så är det två stycken försök som pågår parallellt (juli 2019).

Först igång var “DUO-trailer” som består av en dragbil och dubbeltrailer (ca:32 meter). Denna kombination går sträckan Göteborg-Malmö via E6 och anslutning till Schenkers terminaler i Göteborg och Malmö. Försöket har pågått sedan februari 2012 och ekipaget har rullat ca:41000 mil som DUO-trailer (juli 2019). Vår dubbeltrailer ger fördubblad mängd transporterat gods jämfört med en europeisk dragbil med enkeltrailer, se bild nedan.

Det senare försöket “DUO-kärra” består av en lastbil med två stycken kärror (27,3 meter). DUO-kärra projektet drog igång 23 mars 2015. Denna kombination körde under den första tiden enkelresor på natten som DUO-kärra och distribution på dagen (endast bil och en kärra). Enkelresorna på natten gav ca: 5200 mil som DUO-kärra innan fas två av projektet påbörjades i september 2018 hos Kinnarps AB. Hos Kinnarps har kombinationen kört ca 9000 mil (juli 2019).

Om man skulle jämföra olika kombinationstyper med samma mängd last som ska fraktas ser miljöpåverkan olika ut beroende på kombinationen. Nedan presenteras ett exempel där olika kombinationstyper fraktar 200 lastpallar med vikten 600 kg per pall. Sträckan går från Malmö till Göteborg.Bilder DUO-Kärra